Gojira

ゴジラ

1955

Ishiro Honda
Director
Toho
Studio


ゴジラ
3rd November 1954
Cinema


97 mins
1.37:1
"
Akira Takarada
Hideto Ogata
Momoko Kochi
Emiko Yamane
Akihiko Hirata
Dr. Daisuke Serizawa
Takashi Shimura
Dr. Kyohei Yamane
Fuyuki Murakami
Dr. Tanabe
Sachio Sakai
Hagiwara, Newspaper Reporter
Toranosuke Ogawa
Nankai Steamship Co. President
Ren Yamamoto
Masaji Yamada
Hiroshi Hayashi
National Diet Committee Chairman
Seijiro Onda
Representative Oyama
Takeo Oikawa
Countermeasures Headquarters Commander
Keiji Sakakida
Inada, Odo Island Village Headman
Toyoaki Suzuki
Shinkichi Yamada
Kokuten Kodo
Odo Island Elder
Kin Sugai
Representative Ozawa
Tamae Kawai
Odo Island Girl
Shizuko Azuma
Dancer on Pleasure Boat
Tsuruko Umano
Kuni Yamada
Tadashi Okabe
Dr. Tanabe's Assistant
Kiyoshi Kamoda
Dancer's Escort
Ren Imaizumi
Maritime Safety Agency Official
Masaaki Tachibana
TV Tower Announcer
Ichiro Obi
GHK Real Condition Announcer
Yasuhisa Tsutsumi
Odo Islander
Jiro Suzukawa
Odo Islander
Saburo Iketani
GHK Announcer on Patrol Boat Shikine
Katsumi Tezuka
Newspaper Editor / Gojira
Haruo Nakajima
Newspaper Reporter / Gojira
Eizo Kaimai
Gojira
Kenzo Echigo
Harmonica Playing Sailor on Eiko Maru
Masayoshi Kawabe
Eiko Maru Sailor
Masaki Shinohara
Eiko Maru Sailor / Reporter on Shikine
Yu Fujiki
Eiko Maru Wireless Operator
Sokichi Maki
Maritime Safety Agency Chief Clerk
Saburo Kadowaki
Maritime Safety Agency Officer
Akira Kicchouji
Maritime Safety Agency Officer
Mitsuo Matsumoto
Maritime Safety Agency Officer
Takaya Yuki
Maritime Safety Agency Officer
Shigemi Sunagawa
Maritime Safety Agency Officer / Man Looking up at Gojira
Kamayuki Tsubono
Maritime Safety Agency Officer / Shikine Reporter
Mitsuo Tsuda
Maritime Safety Agency Officer / Police Squad Commander
Hideo Otsuka
Maritime Safety Agency Officer / Doctor
Nobuo Katsura
Maritime Safety Agency Member
Jiro Mitsuaki
Nankai Steamship Co. Manager
Masako Oshiro
Lost Sailors' Family Member
Matsue Ono
Lost Sailors' Family Member
Sumiyo Katono
Lost Sailors' Family Member
Keiko Ozawa
Lost Sailors' Family Member / Female Representative
Yasumasa Onishi
Lost Sailors' Family Member
Masahide Matsushita
Lost Sailors' Family Member
Hideo Oe
Lost Sailors' Family Member / Man Looking Up at Gojira
Hideo Shibuya
Newspaper Reporter
Junichiro Mukai
Newspaper Reporter
Goro Sakurai
Newspaper Reporter / Countermeasures HQ Staff
Kenji Sahara
Newspaper Reporter / Lover on Pleasure Cruise
Hiroshi Akitsu
Odo Islander
Ryutaro Amami
Odo Islander
Akio Kusama
Odo Islander
Hiroko Terasawa
Odo Islander
Toriko Takahara
Odo Islander
Tazue Ichimanji
Odo Islander
Goro Amano
Shikine Escort
Keiichiro Katsumoto
Representative
Akira Sera
Representative
Shoichi Hirose
Representative
Takuzo Kumagai
Defense Vice-Minister
Yutaka Sada
Countermeasures HQ Staff
Kazuo Hinata
Countermeasures HQ Staff
Junnosuke Suda
Train Driver
Junpei Natsuki
Transformer Substation Engineer
Rinsaku Ogata
Countermeasures HQ Staff (Communications)
Koji Uno
Countermeasures HQ Staff
Koji Suzuki
Reporter / Man Fleeing Gojira
Shigeo Kato
Man Fleeing Gojira / Searchlight Operator
Teruko Mita
Mother Attempting Suicide
Kazuo Imai
Refugee on Sumida Riverbank
Hideko Ebata
Nurse